சற்று முன் 41 வயதேயான நடிகர் சி கி ச்சை ப ல னின்றி உ யி ரிழ ந்தார்..!! அ தி ர் ச்சியில் திரையு லகம்..!! சோ க த்தில் த வி க்கும் குடும்பத்தினர்..!!

Death News

கடந்த, சில ஆண்டுகளாக சினிமா பிரபலங்கள் அ டுத்தடு த்து உ யி ரி ழ ந் து வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் சற்று முன் பிரபல நடிகர் தர்ஷன் தர்மராஜ் என்பவர் உயி ரி ழ ந்து உள்ளார். இவருக்கு தற்போது 41 வயது தான் ஆகின்றது. இவர் 2008 ஆம் ஆண்டு சிங்கள சின்னத்திரை நாடகமான ஏ9 என்பதன் மூலம்  அறிமுகமானார். அதன் பிறகு அதே ஆண்டில் பிரபாகரன் என்ற சிங்கள மொழி திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

மேலும், இவர் இலங்கையில் பல முன்னணி திரைப்படங்களில் நடிகராகவும் நடித்துள்ளார் என்பது  குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் நடித்த இனி அவன் என்ற படத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும், இவர் பிரபாகரன், சுனாமி உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அந்த வகையில் நேற்று  தி டீரென்று  இவருக்கு உடல் நல க்கு றைவு ஏற்பட்ட காரணத்தினால் மரு த்துவம னையில் சி கிச்சை பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில் இன்று சி கிச் சை பல னின்றி இவர் உ யி ரி ழ ந்து ள் ளார். மேலும் இவரது இற ப்பிற் கு பல திரை பிரபலங்கள் இ ரங்க ல் தெரிவித்து வருகின்றார்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *