இறப்பதற்கு முன் பிரபல நடிகை ஸ்ரீவித்யா தனது சொத்துக்களை எல்லாம் என்ன செய்தார் தெரியுமா..? இப்படியும் யாராவது செய்வார்களா...? அவர் செய்ததை கேட்டு அ தி ர் ச் சியில் ரசிகர்கள்...!!

இறப்பதற்கு முன் பிரபல நடிகை ஸ்ரீவித்யா தனது சொத்துக்களை எல்லாம் என்ன செய்தார் தெரியுமா..? இப்படியும் யாராவது செய்வார்களா…? அவர் செய்ததை கேட்டு அ தி ர் ச் சியில் ரசிகர்கள்…!!

General News

தென்னிந்திய சினிமா உலகில் 1970 களில் தொடங்கி 2000 ஆண்டுகளின் தொடக்கம் வரை நடித்த பிரபலமான நடிகை ஸ்ரீவித்யா. இவர் பிரபலமான கர்நாடக இசை பாடகி எம்.எல்.வசந்தகுமாரியின் மகளும் ஆவார். மேலும், ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் 2003 ஆம் ஆண்டு மார்பு புற்று நோ யால் பா திக்கப்பட்டிருந்தார். பின் 2006 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 19ஆம் தேதி சி கி ச் சை ப லனில் லா மல் அ நியா யமாக இ றந்தார். மேலும், ஸ்ரீவித்யா ம ரணப் படுக்கையில் இருக்கும் போதே தனது சொத்துக்களை எல்லாம் ஏழை குழந்தைகளுக்கு எழுதி வைத்தார்.

ஆனால், நடிகை ஸ்ரீவித்யா எழுதி வைத்த எல்லா சொத்துக்களும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு போய் சேரவில்லை என்ற ஒரு கு ற்றச்சாட்டும் எழுந்து உள்ளது. ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் சினிமா துறையில் கொடி கட்டிப் பறந்தாலும் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏராளமான சோ கங்களை தா ங்கி கொண்டு வாழ்ந்தவர். மேலும், நடிகை ஸ்ரீவித்யா தனது 39 வயதிற்கு பின்னர் அவருடைய திருமண வாழ்க்கையில் பல பி ர ச் சனைகளும், கு ழ ப் பங்களும் ஏற்பட்டது.

பின் விதி வாழ்க்கையில் விளையாடும் என்று சொல்வார்களே அந்த விதி ஸ்ரீவித்யா அவர்களின் வாழ்க்கையில் உண்மையானது. அப்போது தான் ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் வாழ்க்கையில் ச றுக்கி வி ழ தொடங்கினார். பின்னர் திருமண வாழ்க்கை முடிந்து ஸ்ரீவித்யா பல கா ல மாக தனியாக வாழ்ந்து வந்தார். பின்னர் பெற்றோர்கள், சொந்த உறவினர்கள் என யாரும் இல்லாமல் தனிமையில் அ னா தை போல் வாழ்ந்து வந்தார் ஸ்ரீவித்யா.

மேலும், முறையான கவனிப்பு இன்றி, பாசத்திற்கு ஏ ங்கி த வி க்கும் ஒரு சராசரி மனிதனாக வாழ்ந்தார் ஸ்ரீவித்யா. இப்படியான பல கொ டுமைகளை அனுபவித்து வந்தாலும் அவர் மீது இ ரக்கமி ன்றி காலம் அவருக்கு கொடுத்த பரிசு பு ற் று நோ ய். இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் பு ற்று நோ யால் பா திக்க ப்பட்டு பல து ன்பங்களையும், க ஷ்டங்களையும் அனுபவித்து தவித்து வந்தார். பின்னர் அவருடைய வாழ்க்கையே சூ னி யமாக மாறி விட்டார் என நினைத்தார்.

பின் நடிகை ஸ்ரீவித்யா தனிமையிலும், பாசத்திற்கும் ஏ ங் கும் ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் வாழ்ந்து வந்தார். மேலும், ஸ்ரீவித்யா குறுகிய ஜெயிலில் வாழும் கைதி எ ன்ற நி லைக்கு த ள்ளப்பட்டார். ஸ்ரீவித்யா தன் வாழ்நாள் முழுவதும் சம்பாதித்த அனைத்து சொத்துக்களையும் என்ன செய்வது என்று யோசித்தார். பின் இ றப் பதற்கு முன்னாடியே வசதி இ ல் லாமல், ஆதரவு இல்லாமல், கலையின் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்ட ஏழைக் குழந்தைகளின் வாழ்வு எ தி ர்காலத்தில் பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும் என்று கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை எழுதி கொடுத்தார்.

மேலும்,ஸ்ரீவித்யா இந்த சொத்துக்களை எல்லாம் நம்பிக்கையான ஒருவரிடம் ஒப்படைத்தார். ஆனால், அவர் நினைத்த காரியம் துளி கூட நிறைவே றவி ல்லை. ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு கூட போய் சே ரவி ல்லை என்ற  து க்க மான செய்தி வெளியே வந்தது. அதும ட்டும் இ ல் லாமல் ஸ்ரீவித்யா தன்னுடைய ம ரணப்படுக்கையில் இருந்த போது வசதியற்றவர்களுக்கு தான் என்ற உன்னதமான நல்ல உள்ளம் கொண்டவர். அவரை மாதிரி ஒரு மனது யாருக்கும் வ ரா து என்று தெரிவித்தார்கள்.

இப்படி நல்ல உள்ளம் கொண்டவர்கள் வாழ்வில் இப்படி ஒரு சோகங்களா! என்று நெ ட்டிசன்கள் கூறினார்கள். மேலும், இவருடைய நல்ல இதயத்திற்கு வேறு எதுவும் ஈ டாகாது என்றும் தெரிவித்தார்கள். ஆனால், இவர் இப்படி பாடுபட்டு கொடுத்த சொத்துக்கள் எல்லாம் ஏழை மக்களுக்கு போய் சே ரவி ல் லை என்ற வ ரு த்தம் உள்ளது என இணையங்களில் கூறுகிறார்கள். இந்நிலையில் ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் ம ரண ப்படு க்கையில் இருந்த போது அவருடைய க டைசி ஆ சையே அவருடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பது தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *