என்னது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குடும்பம் பி ரி ந் து வி ட்டதா..? அதுவும் இந்த தம்பி செய்த இந்த காரியத்தாலா...? எ ரிகிற நெ ருப்பில் பெட்ரோலை ஊற்றிய மீனாவின் அப்பா...!!

என்னது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குடும்பம் பி ரி ந் து வி ட்டதா..? அதுவும் இந்த தம்பி செய்த இந்த காரியத்தாலா…? எ ரிகிற நெ ருப்பில் பெட்ரோலை ஊற்றிய மீனாவின் அப்பா…!!

Cinema News

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் உள்ள கதை ஏற்கனவே படங்களில் உள்ள கதைகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் பார்ப்பதற்கு வி றுவி றுப்பாக இருந்து வருகிறது. ஏனென்றால் அண்ணன் தம்பிகளுக்கு திருமணம் ஆன பிறகும் அவர்கள் இருக்கும் ஒற்றுமையை குடும்பத்துடன் சேர்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தா  க் க த்தை ஏற்படுத்தி வந்தது. அதனாலயே இந்த நாடகம் 1000 எபிசோடுகளை தாண்டி இன்று வரை வெற்றிகரமாக ஓ டிக் கொண்டு வருகிறது.

ஆனால் எத்தனை பி ர ச் ச னைகள் வந்த போதும் இதுவரை ஒற்றுமையாக இருந்த அண்ணன் தம்பிகள் தற்போது கொஞ்சம் காசு பணம் சம்பாதித்தவுடன் தனித் தனியாக முடிவெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இதில் ஜீவா மட்டும் அண்ணனை முழுமையாக நம்பி இருந்தார். ஆனால் இவர் தொடர்ந்து குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட சில விஷயங்களால் மனதளவில் பா தி க் கப்பட்டு வந்தார். அதை எதையும் வெளிக்காட்டாமல் குடும்பத்தின் ஒற்றுமைக்காக அனைத்தையும் மனசுக்குள்ளே அ ட க்கி வைத்தார்.

சமீபத்தில் மூர்த்தி, ஜீவாவிடம் கடையை ஏன் பா தியில் அ டை த்து விட்டு போ னாய் என்று கோ ப மா க கேட்டார். இதனை கேட்ட ஜீவா பொ றுத்துக் கொள்ள முடியாமல் மனதிற்குள் இத்தனை நாட்களாக வைத்திருந்த கோ ப த் தை மூர்த்தி இடம் போட்டு உ டை த்து இருப்பார். பிறகு இந்த பி ர ச் ச னை எல்லாம் சரியாகி மீண்டும் இவர்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள் என்று எ தி ர்பார்த்து வந்த  நிலையில் மறுபடியும் ஒரு புது பி ர ச் சனை பூ தா க ரமாக வெ டி த் து இருக்கிறது.

அதாவது மீனாவின் தங்கை திருமணத்தில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அங்கே கண்ணன் மற்றும் கதிர் தனித் தனியாக மொய் பணம் செய்வதாக ஏற்கனவே முடிவு எடுத்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் இதைப் பற்றி மூர்த்தியிடம் எதுவுமே கலந்தாய்வு செய்யவி ல் லை. இதற்கு இடையில் மீனா, ஜீவாவிடம் நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அதற்கு ஜீவா ஒரு குடும்பத்தில் தனித்தனியாக செய்யக்கூடாது. நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அண்ணன் மொய் வைப்பார் என்று கூறி விட்டார்.

இதற்கு அடுத்து கண்ணனிடம், மூர்த்தி மொய் பணத்தை கொடுத்து அங்கே கொடுத்துட்டு வா என்று கொடுத்திருக்கிறார். பிறகு யார் பெயரில் செய்யணும் என்று சொல்லும் போது அவர் காது கொடுத்து கேட்காமல் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று போய் விட்டார். பிறகு வரிசையில் நின்று மொய் செய்யும் போது கண்ணன், கதிர் மற்றும் மூர்த்தி என்று மூவரும் பெயரில் தனித்தனியாக மொய் வைக்கிறார். பின்பு க டை சியாக மொய் லிஸ்ட் ஜீவாவின் மாமனார் கையில் கிடைக்கிறது. அதை பார்த்ததும் அவர் ரொம்ப க டு ப் பாகி விட்டார்.

இந்த லிஸ்ட்டை அவர் நேராக மீனாவிடம் கொடுத்து இதில் உங்க பெயர் மட்டும் தான் இ ல் லை என்று எ ரி கிற நெ ரு ப்பில் பெட்ரோலை ஊ ற்றுகிறார். இதை பார்த்ததும் மீனா ஆ வே சப்பட்டு ஜீவாவிடம் சொல்கிறாள். ஏற்கனவே ஜீவா தொடர்ந்து அ வ மா ன த்தை மட்டும் சந்தித்த நிலையில் இந்த விஷயம் அவரால் பொ றுத்துக் கொள்ள மு டி யாமல் போய் விட்டது. நேரடியாக மூர்த்தியிடம் ஏன் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை இப்படி அ வ மா னப் படுத்துகிறீர்கள் என்று சொல்லி இனி உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இ ல் லை எல்லாரும் இங்கிருந்து வெளியே போங்க என்று கூறி விட்டார். இது எல்லாத்துக்குமே முக்கிய காரணம் இந்த கடைக்குட்டி கண்ணன் தான். இப்பொழுது இவனால் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குடும்பமே பி ரி ந்  து விட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *