இரண்டு பெண்களின் வாழ்க்கையை காப்பாற்றிய லவ் டு டே திரைப்படம்..!! இத்திரைப்பட பாணியில் நடந்த ச ம் பவத்தால் நி று த் தப்பட்ட திருமணம்..!! போ க் ஸோ சட்டத்தின் கீழ் மாப்பிள்ளை கை து..!! என்ன நடந்தது தெரியுமா..?? தெரிந்தால் ஷா க் ஆகிடுவீங்க..!!

இரண்டு பெண்களின் வாழ்க்கையை காப்பாற்றிய லவ் டு டே திரைப்படம்..!! இத்திரைப்பட பாணியில் நடந்த ச ம் பவத்தால் நி று த் தப்பட்ட திருமணம்..!! போ க் ஸோ சட்டத்தின் கீழ் மாப்பிள்ளை கை து..!! என்ன நடந்தது தெரியுமா..?? தெரிந்தால் ஷா க் ஆகிடுவீங்க..!!

லவ் டு டே பாணியில் நடந்த ஒரு சம்பவம். சேலம் மாவட்டத்தைச்Read More…